Informacja

dot. szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w Gminie Wręczyca Wielka

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z gradobiciem, które miało miejsce na terenie Gminy dnia 9 czerwca 2022 r. winni niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Oddział Regionalny ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r.poz. 187, z późn. zm.).