INFORMACJA

dla Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka

W związku z falą upałów tutejszy urząd uprasza o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej, która zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podpisanymi z mieszkańcami umowami na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, służy WYŁĄCZNIE DO CELÓW SOCJALNO – BYTOWYCH.

W ostatnich dniach zanotowano trzykrotnie większy pobór wody pitnej niż w okresach niższych temperatur. Urządzenia wodociągowe, pojemność zbiorników, oraz studnie głębinowe, przewidziane są do zaopatrzenia mieszkańców gminy wyłącznie w wodę pitną. Podlewanie trawników, ogródków, napełnianie basenów, oraz mycie pojazdów na placach powoduje znaczne ubytki w zasobach wód, a wysoka temperatura, oraz brak opadów powoduje obniżenie zwierciadeł wody w studniach głębinowych. Fizycznie nie jest możliwe zapewnienie wody do celów innych niż bytowe.

Zwracamy się z prośbą o zrozumienie zaistniałej sytuacji i na czas upałów oszczędzanie wody pitnej.

Jeżeli zużycie wody będzie utrzymywać się na dotychczasowym poziomie będziemy zmuszeni do ograniczenia jej ciśnienia w godzinach wieczornych, a w skrajnych przypadkach zakręceniu wody do czasu uzupełnienia zbiorników do niezbędnego poziomu minimalnego dla potrzeb ich prawidłowej, bezawaryjnej pracy.