INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Dotyczy: sporządzania planów bezpieczeństwa biologicznego

Apeluję do posiadaczy świń w obszarach objętych ograniczeniami II i III o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenie u właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii