Infromacja - Konkurs Kultura, Sztuka ...

INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W załączeniu poniżej