Instalacje solarne

Inwentaryzacja obiektów zakwalifikowanych do projektu

Informujemy, o rozpoczęciu inwentaryzacji obiektów zakwalifikowanych do projektu realizowanego przez GMINĘ WRĘCZYCA WIELKA pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wręczyca Wielka”.

Inwentaryzację przeprowadza firma „Zielona – energia.com Klimczyk, Fonfara Spółka Jawna, ul. Krótka 29/31,42-202 Częstochowa” na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka.

Przypominamy, że mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych zobowiązań finansowych. Umowy przedwstępne zostaną zawarte przez Gminę Wręczyca Wielka z mieszkańcami, po zakończeniu inwentaryzacji wszystkich obiektów zakwalifikowanych do projektu.