Instalacje solarne

Informacje projekcie

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje Mieszkańców, że:

- w projekcie pn. ”Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Wręczyca Wielka” – złożono ogółem 841 wniosków. Komisja d/s analizy i przeprowadzenia publicznego losowania zakwalifikowała 586 wniosków,

- członkowie w/w Komisji będą pełnili dyżur w dniu 4 grudnia 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej (pok.15) w godz. 9-11-tej.

- publiczne losowanie zakwalifikowanych wniosków, złożonych w projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Wręczyca Wielka” odbędzie się w dniu

06 grudnia 2017 roku o godz. 9-tej

w sali narad (pok. 15) Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1

 

Losowanie przeprowadzi „Komisja d/s analizy i przeprowadzenia publicznego losowania wniosków” w składzie:

1. Janusz Ogłaza – Przewodniczący
2. Zofia Warnel – Zastępca Przewodniczącego
3. Paweł Adamik – Członek
4. Paweł Kania – Członek
5. Bożena Syguda - Członek

Listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do losowania oraz ogłoszenie w załączeniu.