KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WRĘCZYCA WIELKA

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka zostaną otwarte. We współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli podjęliśmy szereg działań mających przygotować możliwie najlepiej placówki na przyjęcie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół. Dyrektorzy przygotowali procedury bezpieczeństwa, których konsekwentne przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnych i przedszkolnych, ograniczy ryzyko zachorowań. Szkoły i przedszkola zostały zaopatrzone w środki ochrony osobistej; tj. płyny dezynfekujące, dozowniki, termometry bezdotykowe oraz urządzenia bakteriobójcze i dezynfekujące. Cyklicznie prowadzimy badania wody oraz, dzięki wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych, dezynfekcje otoczenia placówek, w tym placów zabaw i urządzeń sportowych. Przeprowadziliśmy szkolenia pracowników administracji i obsługi. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty wykonali szereg zadań, przygotowując jak najbezpieczniejsze warunki dla naszych dzieci.

Mimo trudnej sytuacji finansowej samorządu, związanej ze zmniejszeniem dochodów, podjęliśmy szereg zakupów i inwestycji, w przeświadczeniu, iż bezpieczeństwo dzieci i sprawne funkcjonowanie szkół i przedszkoli jest sprawą najważniejszą.

Wykorzystaliśmy w pełni środki z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” dokonując zakupu 70 dobrej klasy laptopów, a także zestawów słuchawkowych przeznaczonych dla naszych szkół podstawowych. W razie potrzeby będą one wykorzystane do prowadzenia nauki zdalnej.

Zdowie naszych dzieci i pracowników placówek oświatowych w dużej mierze zależy jednak od nas samych, od tego czy będziemy odpowiedzialnie realizować wspólne zasady!

Drogi Rodzicu!

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe. Jeśli Twoje dziecko ma jakiekolwiek objawy chorobowe lub obniżoną odporność nie przyprowadzaj go do przedszkola/szkoły. Obserwuj stan zdrowia dziecka przed wyjściem do przedszkola/szkoły i zmierz mu temperaturę. Dbaj o zdrowie własnej rodziny, ale także innych. Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną,

w tym:

 • kaszel,
 • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • utratę węchu,
 • utratę lub zaburzenia smaku,
 • wysypkę

pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź zawieź dziecko własnym środkiem transportu do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

 • Do szkoły i przedszkola posyłaj dziecko tylko w sytuacji, kiedy nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie i nie wykazuje objawów chorób zakaźnych
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.
 • Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola/szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Sprawdź jego tornister.
 • Zapewnij dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola/szkoły (obowiązkowo w szkolnych autobusach). Na zajęciach w swoim oddziale/klasie dziecko nie ma obowiązku zasłaniani ust i nosa.
 • Przyprowadzając dziecko zastosuj się do procedur określonych przez dyrektora placówki.
 • Bądź w stałym kontakcie z wychowawcami za pośrednictwem dzienników elektronicznych i telefonu. Dyrekcja i nauczyciele poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.
 • Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: niespożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy niewymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej. Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.
 • Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, 
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Drogi uczniu! 

 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. Pamiętaj o osłonie na usta i nos także w czasie jazdy szkolnym autobusem.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.