Komunikat Wójta Gminy Wręczyca Wielka - PILNE!!!!

Komunikat Wójta Gminy Wręczyca Wielka - PILNE!!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka,

!!! W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowania na koronowirusa oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie województwa śląskiego, a także według oceny ministerstwa zdrowia, iż najbliższe dwa tygodnie będą krytyczne, podjąłem decyzję o zamknięciu dostępności Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 13.03.2020 od godziny 11:00.

!!! W Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej wdrożone zostały działania mające na celu ograniczanie kontaktu z petentami. Mają one charakter profilaktyczno – zapobiegawczy. Apeluję o ograniczenie odwiedzania miejsc użyteczności publicznej.

!!! Urząd Gminy od dnia 16 marca do dnia 25 marca (z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu) będzie czynny dla interesantów, codziennie w niezmienionych godzinach, ale w specjalnie na ten czas przygotowanej strefie ochronnej tj. przy wejściu bocznym do Urzędu – od wewnętrznego parkingu pomiędzy budynkiem gminy a OSP Wręczyca Wielka.

!!! Prosimy o ograniczanie kontaktów z innymi osobami, podczas załatwiania spraw w urzędzie, do absolutnego i niezbędnego minimum. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie i telefonicznie. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz gminy mogą być dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

!!! Ponadto w tym okresie Wójt Gminy odwołuje dyżury dla Mieszkańców. Kontakt będzie jednak możliwy poprzez: email: [email protected] telefonicznie tel. +48 (34) 317-02-45, (34) 317-02-27, fax:+48(34)317-02-15

!!! Jednocześnie ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, aby redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Powyższe działanie ma charakter profilaktyczny i jest konieczną ostrożnością w celu ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się zakażeń. Załatwiajmy na miejscu jedynie sprawy pilne.

!!! Kierownicy jednostek organizacyjnych podejmą samodzielnie decyzje w sprawie ograniczenia dostępności tych jednostek dla Mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.

!!! Wyrażam nadzieję, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Obowiązkiem Wójta jest zapewnić funkcjonowanie gminy "w warunkach kryzysowych" na najwyższym poziomie. Za wszelkie niedogodności Państwa przepraszam.

!!! Szanowni Mieszkańcy, bezpieczeństwo Wasze i pracowników Urzędu Gminy, to teraz priorytet. Sytuacje kryzysowe wymagają ode mnie podejmowania decyzji, które mogą spotkać się z niezadowoleniem ze strony mieszkańców naszej Gminy, mimo to z góry dziękuję i liczę na zrozumienie podejmowanych działań, proszę o zastosowanie się do mojej decyzji.

!!! Dodatkowo tutaj znajdziecie Państwo numery telefonów oraz e-maile do pracowników poszczególnych referatów:

 - Urząd Stanu Cywilnego tel. (34) 317 02 45; (34) 377 84 26; e-mail: usc(at)wreczyca-wielka.pl

 - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. (34) 377 84 07; e-mail: [email protected]; sekretarz(at)wreczyca-wielka.pl

 - Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. (34) 377 84 24; e-mail: srodowisko(at)wreczyca-wielka.pl

 - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami tel. (34) 317 02 45; e-mail: z-ca.wojta(at)wreczyca-wielka.pl

 - Referat Finansowy tel. (34) 317 02 45; e-mail: skarbnik(at)wreczyca-wielka.pl

!!! Konto Bankowe Gminy -Bank Spółdzielczy Wręczyca Wielka – 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001

Wójt Gminy

Tomasz Osiński

Obrazek - Koronawirus
Obrazek - Koronawirus