Konkurs kultura Fizyczna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2018 roku

Ogłoszenie i wzór oferty w załączeniu poniżej.