Mistrzostwa OSP w tenisie stołowym

VIII Mistrzostwa OSP Gminy Wręczyca Wielka
w tenisie stołowym o Puchar Zarządu Gminnego OSP

Termin i miejsce: 24 marca 2019 r. (niedziela) w remizie OSP w Grodzisku

Organizatorzy: Gmina Wręczyca Wielka, OSP Grodzisko

Program minutowy, kategorie:

chłopcy / mężczyźni

godz. 14.00    16 lat i młodsi ur. 2003 i młodsi ( kat. drużyny młodzieżowe )
godz. 14.30    od 17 lat do 30 lat ur. 2002 - 1989
godz. 16.00    od 31 do 45 lat ur. 1988 - 1974
godz. 16.45    od 46 do 100 lat ur. 1973 i starsi

dziewczęta / kobiety

godz. 15.30    16 lat i młodsze ur. 2003 i młodsze ( kat. drużyny młodzieżowe )
godz. 17.00    od 17 do 100 lat ur. 2002 i starsze
godz. 18.30    uroczysta dekoracja

Uczestnictwo: Prawo startu mają członkowie struktur OSP gminy Wręczyca Wielka. Turniej odbywa się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn

Zgłoszenia, losowanie:

25 min. przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej. System gry ,,do dwóch przegranych” oraz ,,każdy z każdym” przy 5 zaw. i mniej w danej kategorii. 10 min. przed rozpoczęciem danej kategorii - losowanie

Nagrody: miejsca I - III statuetki, dyplomy i nagrody
                            IV – VIII upominki

Turniej odbędzie się na 5 stołach zgodnie z przepisami PZTS.
Należy posiadać strój sportowy, obuwie sportowe zamienne i własną rakietkę.