Modernizacja kotłowni w szkole w Kalei

Gmina Wręczyca Wielka zakończyła zadanie Modernizacji pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą kotłów na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei.

 

W ramach zadania wymieniono stary kocioł na koks na dwa kotły 5 generacji - ekogroszek. Dokonano gruntownej przebudowy kotłowni dostosowując ją do aktualnych wymogów i standardów. Nowe kotły uruchomiono w połowie października, prace wykończeniowe wewnątrz budynku trwały natomiast do końca listopada. W ciągu najbliższego miesiąca wymurowane zostaną zewnętrzne schody prowadzące do kotłowni. Całość prac kosztowała 127 tys. złotych.

 

8 grudnia inwestycję Gminy wizytowali Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant.