OPŁATA RETENCYJNA

Od dnia 1 stycznia 2018r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Szczegóły i oświadczenie w załączeniu poniżej.