Obwieszczenie

Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Bieżeń