Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowe (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym w podprogramie 2019