Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu współpracy na 2019 rok

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 125/2018 z dnia 15.10.2018 roku przeprowadza w dniach od 15 października 2018 roku do 6 listopada 2018 roku publiczne konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok