OSTRZEŻENIE PRZED WCHODZENIEM NA CIENKI LÓD

W związku z prognozowanymi na najbliższy termin dodatnimi temperaturami otoczenia, Wójt Gminy Wręczyca Wielka prosi o zachowanie rozwagi oraz apeluje do mieszkańców o nie wchodzenie na lodowe pokrywy akwenów wodnych !

Niska temperatura spowodowała, że zbiorniki wodne pokryła warstwa lodu, trzeba pamiętać, że lód jest bardzo niebezpieczny i może się zarwać nawet pod dzieckiem.


Apelujemy w tym miejscu do rodziców i wędkarzy.


Musimy zawsze brać pod uwagę możliwość załamania się lodu, co dla samych poszkodowanych lub osób ratujących może skończyć się tragicznie. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, ujęć wody (stawy strażackie), mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.