Pomoc bezdomnym

Obrazek - Pomoc Bezdomnym

Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w zakładce Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej „Wykazy i rejestry” - „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWydział Rodziny i Polityki Społecznej - Wykazy i rejestry / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych