Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego

We wtorek, 22 marca br., odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego.

Na zjeździe została jednogłośnie podjęta uchwała intencyjna potępiająca atak Federacji Rosyjskiej na wolną Ukrainę. Podczas zebrania Wójt Gminy Tomasz Osiński zaprezentował delegatom materiał wideo z informacją dotyczącą działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Poniżej materiał wideo zaprezentowany na wtorkowym zebraniu.