Projekt planu

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ogłosił o publicznym wyłożeniu w terminie od 16 sierpnia do 9 września 2019 r. włącznie, projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków.

Więcej informacji na stronie: zpkws.bedzin.sisco.info