Przerwa w wydawaniu dowodów

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną - 4 marca 2019 r. - planowane są czasowe przerwy techniczne, w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W celu zminimalizowania ewentualnych, związanych z tym niedogodności - zarówno po stronie urzędów, jak i obywateli - przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje i wskazówki działania w tym okresie.

W środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona będzie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta włączona ponownie będzie 4 marca. Wszystko po to, by był czas na sprawną obsługę wniosków, które wpłynęły przed tym terminem. W szczególności chodzi o wnioski wymagające koniecznych uzupełnień.

Wnioski złożone przez Internet będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Zależy nam na wyeliminowaniu sytuacji, w której obywatel – z uwagi na np. dołączenie zdjęcia niespełniającego wymagań – wnioskodawca będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku po 4 marca.

W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód można składać oraz dowód osobisty odebrać maksymalnie do godz. 11.30, aby był czas na wprowadzenie danych do systemu.

W razie wystąpienia sytuacji, w której nie będzie możliwe wysłanie wniosku do personalizacji przed godz. 12.00 w piątek, obywatel będzie zmuszony złożyć ponowny wniosek po 4 marca.