Remiza OSP Czarna Wieś z nowym wozem bojowym i wyremontowanym garażem

W sobotę 19 marca br., w Remizie OSP w Czarnej Wsi odbyło się zebranie członków OSP. Na zebraniu m.in. przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP, wręczono odznaczenia druhom oraz przyjęto nowych członków. Następnie wszyscy udali się na plac OSP, gdzie oficjalne zostały wręczone kluczyki do nowego wozu bojowego.

Dzięki współpracy jednostki OSP Czarna Wieś z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku mł. bry. Karolem Wersem, Wójtem Gminy Tomaszem Osińskim, Radnymi Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz prywatnymi przedsiębiorcami strażnica OSP w Czarnej Wsi przeszła modernizację. Dzięki tej współpracy Druhowie z Ochotniczej Straży otrzymali wóz ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum, który będzie teraz służył jednostce.

Remont trwał pół roku, podczas prac wykonano m.in.: nową posadzkę, nowe tynki, nową instalację elektryczną, reorganizację sieci wodno - kanalizacyjnej i C.O., przerobiono bramy garażowe, wykonano nowy podjazd i murki oporowe, wykonano odwodnienie podjazdu, gipsowanie i malowanie ścian oraz ułożenie płytek, pneumatyka. Drobne prace remontowe dobiegają końca modernizacji remizy, dzięki której nowy samochód będzie parkował w wyremontowanym garażu.