Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie kierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów i rady soleckie, Koła Gospodyń Wiejskich, wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych rozwojem Gminy Wręczyca Wielka.

Spotkanie ma na celu przedstawienie idei przedsiębiorczości społecznej, animacji lokalnej i zachęcenie liderów do czynnego działania na rzecz rozwoju Gminy i miejscowości w których żyją.

Spotkanie odbędzie się: 05.12.2019 o godz: 17.00 w GOK Wręczyca Wielka