Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie kierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów i rady soleckie, Koła Gospodyń Wiejskich, wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych rozwojem Gminy Wręczyca Wielka.

Spotkanie ma na celu przedstawienie idei przedsiębiorczości społecznej, animacji lokalnej i zachęcenie liderów do czynnego działania na rzecz rozwoju Gminy i miejscowości w których żyją. Pragniemy przedstawić uczestnikom ofertę wsparcia Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz możliwość dofinansowania miejsc pracy w ich organizacjach.

UWAGA!!!  ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

Spotkanie odbędzie się: 06.11.2019  o godz: 17.00 w GOK Wręczyca Wielka