Spotkanie z Sołtysami naszej Gminy

W dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, z inicjatywy Wójta Gminy Tomasza Osińskiego, odbyło się spotkanie z Sołtysami naszej Gminy.

Wójt po powitaniu wszystkich zebranych i złożeniu gratulacji wyboru Sołtysom omówił sprawy bieżące Gminy w szczególności związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przedstawił planowane w Gminie inwestycje związane m.in. z kanalizacją sanitarną oraz gazyfikacją.

W związku z doręczaniem przez Sołtysów decyzji ws. podatków nałożonych przez organ podatkowy zostały podczas spotkania omówione przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

W spotkaniu z Sołtysami udział wzięła Zastępca Starosty Kłobuckiego Zdzisława Kall, która pogratulowała wyboru wszystkim Sołtysom oraz poinformowała o otwarciu w Powiecie Kłobuckim Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pomoc, zarówno prawna, psychologiczna, jak i rzeczowa udzielana będzie zarówno pokrzywdzonym mieszkańcom powiatu, jak i osobom spoza jego granic.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim Sołtysom objęcia tej zaszczytnej i jakże ważnej funkcji, i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtysom, którzy w latach ubiegłych pełnili tę zaszczytną funkcję serdecznie dziękujemy za rzetelną pracę na rzecz naszej Gminy.