Sprawozdanie z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi