Susza Szkody Rolników

Informujemy o możliwościowi zgłaszania przez rolników szkód w uprawach spowodowanych suszą