SZKOLENIE MIESZKAŃCÓW GMINY WRĘCZYCA WIELKA W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH

Szkolenia są bezpłatne i skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 25 rok życia.

Obrazek - Loga

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt grantowy „Szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 180 mieszkańców gminy Wręczyca Wielka powyżej 25 roku życia.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 100 800 zł. Wydatki są w całości kosztami kwalifikowanymi. Projekt będzie realizowany do 15.03.2020 r.

Szkolenia są bezpłatne i skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 25 rok życia. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 180 osób (15 grup x 12 osób x 12 godz.) w 7 modułach tematycznych:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

- ukończenie 25 roku życia w dniu składania zgłoszenia;
- złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Dokumenty należy złożyć  w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Węglowicach lub Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pokój nr 30.

Trwają zapisy na szkolenia

Szkolenia będą się odbywały w Szkole Podstawowej w Węglowicach.

Dokumenty można pobrać poniżej do wydruku lub osobiście w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Węglowicach lub w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pokój nr 30. . Informacji o projekcie udzielają:

Magdalena Bogacz tel. 694 432 701
Buchliński Maciej tel. 343170245 
Sekretariat Szkoły Podstawowej w Węglowicach tel. 34 310 41 09

Dokumenty do pobrania:

Obrazek - Plakat