UCZNIOWIE Z PROJEKTU ERASMUS+ ODWIEDZILI URZĄD GMINY

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej odwiedziła grupa uczniów oraz gości z projektu Erasmus+

We wtorek, 4 lutego br. Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej odwiedziła grupa uczniów oraz gości z projektu Erasmus+. Niecodzienni goście zostali przywitani przez Wójta Gminy Tomasza Osińskiego, jego Zastępcę Bogusława Głąba oraz Sekretarz Magdalenę Kasprzak.

Dzięki udziałowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach w projekcie Erasmus+ w ramach akcji KA2 Partnerstwo współpracy szkół, placówka ta ma możliwość współpracować ze szkołami z innych krajów. Młodzi uczestnicy projektu, mieli okazję poznać urząd, zasiąść w fotelu Wójta oraz usłyszeć kilka informacji na temat naszej gminy. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się biuro Wójta oraz puchary, które się w nim znajdują.

Tytuł projektu Erasmus+ to: „Jedlo je to, čo máme spoločné” (Jedzenie jest tym, co nas łączy) i jest realizowany wspólnie ze wspominanymi wcześniej szkołami na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii. W szkole w Truskolasach w projekcie bierze udział 16-osobowa grupa uczniów realizujących innowację pedagogiczną" We learn Eglish every day".

Udział w projekcie jest doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych w praktyce. W projekt zaangażowanych jest kilkoro truskolaskich nauczycieli: Agnieszka Kachel (nauczyciel języka angielskiego i główny organizator działań projektowych), Ludmiła Pilecka (nauczyciel historii i informatyki), Julita Francik (nauczyciel matematyki i informatyki). Dużym wsparciem dla projektu są Dyrektor Szkoły Justyna Strzelczyk i Wicedyrektor Małgorzata Olszewska. Dokumentacją projektu zarządza Aleksandra Rabenda-Tukaj, pedagog szkolny, która jest koordynatorem wszystkich projektów Erasmus+ i POWER realizowanych obecnie w szkole w Truskolasach.