WODZENIE NIEDŹWIEDZIA WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

"Wodzenie niedźwiedzia" to rodzaj tradycji karnawałowej na zakończenie karnawału chłopskiego kultywowanej w niektórych wsiach w Polsce. Od lat tradycja ta kultywowana jest przez mieszkańców aktywnie działających w KGW Wręczyca Wielka.

Korowód złożony z przebierańców w skład, których wchodzi m.in kominiarz, cyganka, policjant, "małpicka”, gospodyni, gospodarz, żyd, wiosna, strażak, odwiedza instytucje i domostwa. Przebierańcy chodzą przez wieś od domu do domu i prowadzą na uwięzi niedźwiedzia. W tradycji ludowej jest on symbolem wszelkiego zła, które czyha w każdym zakamarku i kącie na biednego, spracowanego człeka. Niedźwiedź na symbol wyjścia ze słomianej gawry obwiązany jest słomą. Barwny korowód odwiedził dziś między innymi Urząd Gminy Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkole oraz prywatne przedsiębiorstwa i domostwa.

Zadaniem każdej gospodyni domu jest zatańczenie z owym przybytkiem zła "niedźwiedziem”. Słoma pocięta na sieczkę z koszyka gospodyni łącznie z tańcem ma zapewnić szczęście rodziny na cały rok. Gospodarz powinien poczęstować wodzących niedźwiedzia wódką. W razie próby wymigania się od tych czynności "małpicka” bądź kominiarz smarują gospodarzom twarze sadzą. Na koniec gospodarze, w ramach podziękowań za odwiedziny składają pieniądze gospodynie do koszyka lub częstują słodyczami.