WÓJT ROZPOCZĄŁ SERIĘ SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

Głównym tematem spotkania była gospodarka odpadami oraz podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W sołectwie Klepaczka rozpoczęto zaplanowane przez Wójta Gminy Tomasza Osińskiego spotkania z mieszkańcami, celem wyśnienia nowych zasad gospodarki odpadami. W poniedziałek, 3 lutego br. odbyło się zebranie z Wójtem, Sekretarz Gminy Magdaleną Kasprzak oraz Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Elżbietą Brodacką wraz z Radą Sołecką i Mieszkańcami Klepaczki. Głównym tematem spotkania była gospodarka odpadami oraz podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przedstawiciele urzędu na spotkaniu przedstawili mieszkańcom procedurę przetargową oraz wszystkie elementy wpływające na wysokość opłaty za odbiór śmieci. Mieszkańcom wyjaśniono między innymi, iż gospodarka odpadami to system samofinansujący się, dlatego zgodnie z prawem gmina nie może na nim zarabiać, ani też do niego dopłacać. Nie może też wykorzystać na inne cele pieniędzy z tzw. „opłaty śmieciowej”.

Wójt szczegółowo zapoznał mieszkańców z przyczynami podwyżki. Zwrócił uwagę na zmiany w wymaganiach ustawowych odnośnie segregacji śmieci. Mieszkańcy dyskutowali również na temat budowy oraz naprawy dróg gminnych, budowy gazociągu, oświetlenia oraz kanalizacji.

Rozpoczęte w Klepaczce spotkanie z mieszkaniami jest wynikiem prośby Wójta Gminy do Sołtysów o wyznaczenie terminów zebrań celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wprowadzonymi odgórnie zmianami dotyczącymi gospodarki śmieciowej. Taka forma kontaktów zdaniem Włodarza, pozwoli na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na bezpośrednio zadawane pytania. Spotkania mają też na celu weryfikację szeregu nieprawdziwych informacji pojawiających się w portalach społecznościowych i internecie.

Poniedziałkowe spotkanie we wsi Klepaczka było pierwszym zebraniem na terenie naszej gminy.

W najbliższym czasie spotkania takie odbędą się:

5 luty – Sołectwo Piła II

6 luty - Sołectwo Bieżeń

11 luty – Sołectwo Wręczyca Wielka I, II

12 luty – Sołectwo Piła I

13 luty - Sołectwo Grodzisko