WSPARCIE FINANSOWE DLA SZKÓŁ Z NASZEJ GMINY

Szkoły z terenu Gminy Wręczyca Wielka otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 9 040 zł na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".

Na wycieczki udali się uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. K. Makuszyńskiego w Kalei. Uczniowie z Węglowic zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni oraz Zamek w Olsztynie k Częstochowy. Natomiast uczniowie z Kalei udali się do Częstochowy gdzie zwiedzili Klasztor na Jasnej Górze oraz Muzeum Produkcji Zapałek i Muzeum Historii Kolei.