Wymiana źródła ciepła

Przeciwdziałanie niskiej emisji - Program SMOG STOP - kolejna oferta Funduszu dla osób fizycznych

W ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania i zabudowa nowego źródła ciepła.

Więcej szczegółów na stronie:

www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html