Zapraszamy do głosowania

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Edycja I

Informujemy, że trwa głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Z naszego terenu zostały złożone dwa wnioski tj.:

1. "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - Historia, Zabawa, Edukacja" - Głównym celem przedsięwzięcia jest ożywienie lokalnych tradycji i wiedzy o zamkach, grodziskach i warowniach średniowiecznych w naszym regionie oraz próba odtworzenia zwyczajów, kultury, sposobu życia.
Kod projektu: MBO-1456/P6/19

2. ,,Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego” - powyższe zadanie w ramach złożonego wniosku zakłada polepszenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem, które mogą służyć osobom będącym w zagrożeniu życia, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia do przywracania prawidłowej akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kod projektu: MBO-1840/P6/19

Głosy można oddawać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019r . za pośrednictwem strony internetowej:  https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Zachęcamy do oddawania głosów.