Ogłoszenie

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU

W związku ze zwiększonym ryzykiem zarażenia koronawirusem oraz mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) Wójt Gminy Wręczyca Wielka apeluje, aby wizyty w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ograniczały się wyłącznie do spraw, o których mowa w §24 ust. 4 i tych wymagających osobistego kontaktu.

Preferowane formy komunikacji i załatwianie spraw w Urzędzie to kontakt telefoniczny, poprzez platformę e-PUAP, pocztę elektroniczną (nr telefonów oraz adresy e-mail dostępne na stronie bip Wreczycy Wielkiej) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

W wyznaczonym w Urzędzie miejscu do bezpośredniej obsługi interesanta (wejście od strony ul. Sienkiewicza) przebywać mogą w tym samym momencie tylko 3 osoby (tj. jedna osoba na jedno stanowisko pracy) z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Wchodząc na teren Urzędu interesanci mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa. Środki dezynfekcji są dostępne przy wejściu do Urzędu.

Przy wejściu do Urzędu ustawiono urnę, do której można wrzucać korespondencję kierowaną do Urzędu.

Za utrudnienia przepraszamy