Stypendium Wójta

Stypendium Wójta Gminy za rok szkolny 2018/19

Ćwiczenie RENEGADE-SAREX

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie...

Wybory do walnego zgromadzenia

Śląska Izba Rolnicza
informuje, że
28 lipca 2019 r.
odbędą się wybory do walnego zgromadzenia
Śląskiej Izby Rolniczej

Informacja w załączeniu.

Zmiany stawek opłat za odpady komunalne

Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zmiany stawek opłat za odpady komunalne od 1 maja 2019 roku

Informacja w załączeniu