ARiMR Dotacja na nawadnianie

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na...

ARiMR Dopłaty 2020

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020...

ORKIESTRA ZAGRAŁA Z KASIĄ CEREKWICKĄ

X edycja „Koncertu z Gwiazdą“

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO