mgr Henryk Krawczyk - Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Kontakt:

Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka

tel. +48 343170034
tel. +48 343176623
Otwiera program do wysyłania emailiwojt(at)wreczyca-wielka.pl

mgr Marianna Liszewska

Kontakt:

tel. (34) 317 02 45
Otwiera program do wysyłania emailiug(at)wreczyca-wielka.pl

mgr Barbara Jezior

Kontakt:

tel. (34) 317 02 45
Otwiera program do wysyłania emailiskarbnik(at)wreczyca-wielka.pl

Skład osobowy Rady Gminy

Skład VI Kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka

Skład VI Kadencji Rady Gminy
Rada Gminy Wręczyca Wielka

W tylnym rzędzie od lewej: Tomasz Osiński, Wiesław Żerdziński, Marcin Zomerfeld, Krzysztof Krawczyk, Janusz Ogłaza, Barbara Markowska, Włodzimierz Drążek, Wiesław Jaszczyk

Z przodu od lewej: Barbara Jezior - Skarbnik Gminy, Marianna Liszewska - Sekretarz Gminy, Dorota Fiącek, Paweł Kania, Henryk Krawczyk - Wójt Gminy, Marek Prubant, Anita Toborek, Ryszard Francik, Paweł Adamik, Tomasz Szymański

Na I sesji w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała ze swojego grona: Przewodniczącego Rady Gminy - Marka Prubanta 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy - Włodzimierza Drążka i Wiesława Żerdzińskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pawła Kanie Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Tomasza Osińskiego Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Krzysztofa Krawczyka