Lista stypendystów

Stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Gmina Wręczyca Wielka jest realizatorem...

Gmina Wręczyca Wielka uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia...

"Zdalna szkoła"

Gmina Wręczyca Wielka jest realizatorem rządowego projektu