Lista stypendystów

Stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Gmina Wręczyca Wielka jest realizatorem...

Gmina Wręczyca Wielka uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia...

Obrazek - Stypendia

Informacja o stypendiach Wójta Gminy

Stypendium jest formą wsparcia rozwoju uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka, którzy dzięki swej pracy i zaangażowaniu osiągają znaczące sukcesy w dziedzinie oświaty, kultury lub...

"Zdalna szkoła"

Gmina Wręczyca Wielka jest realizatorem rządowego projektu