Komisja Konkursowa

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie luty 2018 roku - grudzień 2018 roku

Czytaj   Komisja Konkursowa

Konkurs kultura Fizyczna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2018 roku

Czytaj   Konkurs kultura Fizyczna