obrazek dekoracyjny

Programu „KLUB”!

Dofinansowanie dla Klubów Sportowych

  Czytaj więcej Programu „KLUB”!
obrazek dekoracyjny

Komisja Konkursowa

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2017 roku

  Czytaj więcej Komisja Konkursowa