Konkursy grantowe

Informujemy o ogłoszonych konkursach grantowych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Wierzchołek Śląska":

 - Ogłoszenie nr 1/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PROMOCJA TURYSTYCZNA

 - Ogłoszenie nr 2/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PROMOCJA OBSZARU LGD POPRZEZ PRODUKTY LOKALNE

 - Ogłoszenie nr 3/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWO-HISTORYCZNEGO

 - Ogłoszenie nr 4/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PODNIESIENIE WIEDZY MIESZKAŃCÓW OBSZARU POPRZEZ DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Intensywność pomocy: do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków o powierzenie grantu:
od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30.

Poniżej bezpośredni link do ogłoszeń:
lgd-klobuck.pl/253/wazne-nabory-na-projekty-grantowe.html