Terminy odbioru odpadów komunalnych

PAŹDZIERNIK 2019 - GRUDZIEŃ 2019

AZBEST - Nowy nabór

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających...

Zmiany stawek opłat za odpady komunalne

Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zmiany stawek opłat za odpady komunalne od 1 maja 2019 roku

Informacja w załączeniu

Terminy odbioru odpadów komunalnych

KWIECIEŃ 2019 - WRZESIEŃ 2019