JAKOŚĆ POWIETRZA

Strona Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.katowice.wios.gov.pl/

 

System monitoringu jakości powietrza

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://powietrze.katowice.wios.gov.pl/