ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Wręczyca Wielka, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych. Spalając odpady...

PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wręczyca Wielka

ARiMR: Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć...

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł...

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Truskolasach

Ostrzeżenia meteorologiczne

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH