INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Zgodnie z pismem Firmy PORR S.A. – wykonawcy prac linii kolejowej – informujemy, że w dniach 23-24.11.2021 r. zostanie zamknięty przejazd kolejowy w miejscowości Bieżeń, w ciągu ul. Ogrodowej.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia Nr 106/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. informuje, że w dniach od 16 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r. prowadzone będą ponowne konsultacje...

Obrazek - Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współpfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG! Uwaga Mieszkańcy

Szanowni Państwo, za utrzymanie dróg, które nie są ujęte w poniższym wykazie odpowiada Gmina Wręczyca Wielka.

 

• Bieżeń, ul. Wręczycka

• Borowe, ul. Sportowa

• Borowe, ul. Wręczycka

• Bór...

Rolniku, od 1 stycznia 2022 r. zmieniają...

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na...