Zaproszenie do komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

UCZNIOWIE Z PROJEKTU ERASMUS+ ODWIEDZILI...

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej odwiedziła grupa uczniów oraz gości z projektu Erasmus+

Konkurs: kultura, sztuka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego...

WÓJT ROZPOCZĄŁ SERIĘ SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

Głównym tematem spotkania była gospodarka odpadami oraz podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Oferta Pracy

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej zatrudni osobę w ramach umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy...