Wykaz adresów punktów zbierania odpadów...

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informacja dotycząca opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki

Obrazek - Mammografia

Bezpłatna Mammografia

Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

Informacja Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Zmiana organizacji pracy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku