Komunikat KRUS – od 1 września 2023 r....

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1...

ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII Z POZYTYWNIE AKTYWNYM

We wtorek, 22 sierpnia br. na placu szkolnym w Węglowicach odbyło się oficjalne zakończenie półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni. Półkolonie zostały dofinansowane przez...

„INICJATYWA ANTYSMOGOWA” W PRZEDSZKOLU W...

14 sierpnia br. Gmina Wręczyca Wielka zawarła umowę z Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT na „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. i...

UMOWA DOTYCZĄCA USUNIĘCIA OSADU ŚCIEKOWEGO Z...

W sierpniu br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a firmą FILTECH sp. z o.o. dotyczącą usunięcia osadu ściekowego z dna zbiornika oraz modernizacji systemu napowietrzania na...

Wnioski usuwania azbestu

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2024 rok.