Wyrok sygn. akt IV K 840/15 dot. Krzysztofa...

Wyrok Nakazowy Sądu Rejonowego w Częstochowie z dn. 17.12.2015r.