Wykaz sołectw i sołtysów gminy Wręczyca Wielka, kadencja 2019-2024

Lp. Sołectwo Nazwisko i Imię Sołtysa    
1. Borowe Tobiasz Smyła    
2. Bieżeń Szleper Halina    
3. Bór Zapilski Anna Kała    
4. Brzezinki Włóczyk Wiesława    
5. Czarna Wieś Henryk Kurzacz    
6. Długi Kąt Jan Knop    
7. Golce Joanna Parkitna    
8. Grodzisko Kęsy Sylwester    
9. Hutka Praszczyk Jacek    
10. Jezioro Danuta Smusz    
11. Kalej Ewa Chłąd    
12. Klepaczka Grzegorz Skwara    
13. Kuleje Agata Sośniak    
14. Nowiny Agnieszka Pilarz - Chłąd    
15. Nowa Szarlejka Brożyna Danuta    
16. Pierzchno Monika Sowińska    
17. Piła Pierwsza Anna Wącław    
18. Piła Druga Joanna Zając    
19. Puszczew Zofia Warnel    
20. Szarlejka Brzezicha Henryk    
21. Truskolasy I Oziębała Danuta    
22. Truskolasy II Augustynowicz Ilona    
23. Węglowice Wach Zbigniew    
24. Wręczyca Wielka I Maria Polak    
25. Wręczyca Wielka II Bożena Syguda    
26. Wręczyca Mała Kała Tomasz    
27. Wydra Jerzy Woźniak    
28. Zamłynie Marcin Antończak