mgr Tomasz Osiński - Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Kontakt:

Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka

tel. +48 343170034
tel. +48 343176623
Otwiera program do wysyłania emailiwojt(at)wreczyca-wielka.pl

mgr inż. Bogusław Głąb

Kontakt:

tel. (34) 317 02 45

z-ca.wojta@wreczyca-wielka.pl

inż. Magdalena Kasprzak

Kontakt:

tel. (34) 317 02 45
Otwiera program do wysyłania emailisekretarz@wreczyca-wielka.pl

mgr Barbara Jezior

Kontakt:

tel. (34) 317 02 45
Otwiera program do wysyłania emailiskarbnik(at)wreczyca-wielka.pl

Nagrania i transmisje obrad

 

NAGRANIA I TRANSMISJE OBRAD - PLAYER

 

 

Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieInterpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023

 

 

Skład osobowy Rady Gminy

Skład VIII Kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka

1. Bogus Barbara
2. Brodziak Artur
3. Broś Robert
4. Hendzlik Michał
5. Klorek Artur
6. Kocik Paweł - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
7. Ocimek Krzysztof - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
8. Ogłaza Janusz - Przewodniczący Komisji Budżetowej
9. Prubant Marek - Przewodniczący Rady Gminy
10. Toborek Anita
11. Winecki Jakub - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12. Wydmuch Piotr
13. Zatyka Małgorzata - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
14. Zomerfeld Urszula
15. Żerdziński Wiesław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Obrazek - Skład VIII Kadencji Rady Gminy Rada Gminy Wręczyca Wielka

W tylnym rzędzie od lewej: Janusz Ogłaza, Wiesław Żerdziński, Robert Broś, Tomasz Osiński - Wójt Gminy, Małgorzata Zatyka, Artur Brodziak, Urszula Zomerfeld, Artur Klorek, Piotr Wydmuch

Z przodu od lewej: Jakub Winecki, Anita Toborek, Marek Prubant, Barbara Bogus, Michał Hendzlik, Krzysztof Ocimek

Skład VII Kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka

Skład VI Kadencji Rady Gminy
Rada Gminy Wręczyca Wielka

W tylnym rzędzie od lewej: Tomasz Osiński, Wiesław Żerdziński, Marcin Zomerfeld, Krzysztof Krawczyk, Janusz Ogłaza, Barbara Markowska, Włodzimierz Drążek, Wiesław Jaszczyk

Z przodu od lewej: Barbara Jezior - Skarbnik Gminy, Marianna Liszewska - Sekretarz Gminy, Dorota Fiącek, Paweł Kania, Henryk Krawczyk - Wójt Gminy, Marek Prubant, Anita Toborek, Ryszard Francik, Paweł Adamik, Tomasz Szymański

Na I sesji w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała ze swojego grona: Przewodniczącego Rady Gminy - Marka Prubanta 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy - Włodzimierza Drążka i Wiesława Żerdzińskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pawła Kanie Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Tomasza Osińskiego Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Krzysztofa Krawczyka