Obrazek - Kanalizacja Truskolasy

Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II”

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej – 6 074 586,22 PLN co stanowi 80,02% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu lata 2010-2011.

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Zakończenie projektu

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pt. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRUSKOLASACH – ETAP II” dobiegła końca. Po wielu przeciwnościach i trudach, które wynikły w trakcie prowadzonych prac budowlanych można powiedzieć, ze miejscowość Truskolasy jest miejscowością w 100% skanalizowaną. Mieszkańcy i podmioty gospodarcze mają możliwość odprowadzania ścieków do kanału sanitarnego i mogą zapomnieć wreszcie o ciągle przepełniających się szambach. Wartość dofinansowania projektu 6 074 586,22,83 zł co stanowi 80,02% kosztów kwalifikowanych.

Obrazek - Kanalizacja Truskolasy